Tất cả các blog và nghiên cứu  result therapy

Can Artificial Intelligence Replace Therapy? Understanding AI in Mental Health
Trí tuệ nhân tạo có thể thay thế trị liệu? Hiểu AI trong sức khỏe tâm thần
TL;DR: AI có thể thay thế Trị liệu? ĐÚNG AI có thể thay thế nhà trị liệu không? CHƯA Bạn...
MDMA: A Potential Game Changer in Therapy and Beyond - Looking Ahead to 2024
Viet York
MDMA: Một yếu tố thay đổi trò chơi tiềm năng trong trị liệu và hơn thế nữa - Hướng tới năm 2024
Trong những năm gần đây, cuộc trò chuyện xung quanh MDMA (3,4-Methylenedioxymethamphetamine), thường gắn liền với bối cảnh tiệc tùng,...
Navigating Through Overthinking and Anxiety towards Holistic Wellbeing
Viet York
Điều hướng qua suy nghĩ quá mức và lo lắng hướng tới hạnh phúc toàn diện
Trong cơn lốc hối hả của cuộc sống ngày nay, tâm trí chúng ta thường bị vướng vào một mạng...