Chính sách nội dung của chúng tôi

Tại Mollyverse, cam kết của chúng tôi về tính liêm chính trong biên tập là không lay chuyển. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp cho bạn thông tin bổ sung và dinh dưỡng thực tế, khách quan nhất có thể. Cam kết này bắt nguồn từ việc chúng tôi tuyển dụng một nhóm các nhà nghiên cứu đa dạng, những người xem xét kỹ lưỡng tất cả các tài liệu khoa học thích hợp mà không có bất kỳ xung đột lợi ích nào.

Mục tiêu cốt lõi của chúng tôi không phải là đưa ra những giải pháp chữa trị nhanh chóng hay thần kỳ cho sức khỏe. Thay vào đó, chúng tôi tận tâm cung cấp một phân tích cân bằng, phù hợp với bối cảnh của tất cả các bằng chứng hiện có về các chủ đề dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung. Cách tiếp cận này trao cho bạn kiến ​​thức cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt cho sức khỏe của bạn. Chúng tôi kiên quyết phản đối chủ nghĩa giật gân và thao túng cảm xúc để tăng lưu lượng truy cập hoặc doanh số bán hàng.

Điều quan trọng là chúng tôi nhấn mạnh rằng mọi lo ngại về y tế đều phải được giải quyết bởi chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ. Mollyverse không thể thay thế cho lời khuyên y tế chuyên nghiệp.

Tính chính trực của nhân viên Mollyverse Tại Mollyverse, tất cả nội dung đều được sản xuất nội bộ; chúng tôi không chấp nhận bất kỳ đóng góp quảng cáo hoặc nội dung bên ngoài nào. Điều này đảm bảo rằng thông tin trên trang web của chúng tôi được tạo ra bởi nhân viên của chúng tôi, không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài.

Các thành viên trong nhóm của chúng tôi rõ ràng không có bất kỳ xung đột lợi ích nào, đảm bảo rằng công việc của họ là không thiên vị. Mọi nhà nghiên cứu và nhân viên đều tuyên bố không có lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp nào từ các thực thể bên ngoài có thể làm sai lệch phân tích của chúng tôi. Các nhà nghiên cứu có toàn quyền tự chủ trong việc kiểm tra và giải thích các nghiên cứu khoa học và nhân viên không phải là nhà nghiên cứu không ảnh hưởng đến kết luận mà chúng tôi công bố.

Chúng tôi cũng tin vào sự minh bạch. Tất cả các sửa đổi đối với các trang bổ sung của chúng tôi đều có thể truy cập công khai, cho phép khán giả xem cách chúng tôi cập nhật nội dung của mình với những kết quả nghiên cứu mới nhất.

Quy trình tạo nội dung Quy trình tạo nội dung của chúng tôi rất nghiêm ngặt, đảm bảo tính chính xác, thông tin dựa trên bằng chứng và tính khách quan:

  1. Các nhà nghiên cứu và người đánh giá cộng tác trên một đề cương để giải quyết chủ đề một cách toàn diện.
  2. Nhà nghiên cứu viết bài.
  3. Một biên tập viên nội dung sao chépbiên tập bài viết.
  4. Một biên tập viên đánh giá bài viết.
  5. Bài viết trải qua quá trình xem xét cuối cùng.
  6. Những sửa chữa và làm rõ cần thiết được thực hiện ở mỗi giai đoạn.
  7. Bài viết được xuất bản trên trang web của chúng tôi.

Hầu hết các bài viết trên Mollyverse đều tiêu tốn hơn 10 giờ viết, chỉnh sửa và đánh giá tập trung, một số bài cần hàng chục giờ từ khi hình thành đến khi xuất bản. Các trang bổ sung của chúng tôi được cập nhật thường xuyên, thể hiện hàng trăm giờ làm việc tận tâm.

Quảng cáo Như một lưu ý hài hước, với mô hình không chấp nhận tài trợ hoặc nội dung từ bên ngoài, chúng tôi không có chính sách quảng cáo. Vì vậy, không có gì để tuyên bố về mặt quảng cáo.

Sửa chữa Mollyverse cam kết về độ chính xác. Chúng tôi nhanh chóng xem xét bất kỳ mối quan ngại nào từ độc giả và nếu hợp lý, chúng tôi sẽ cập nhật ngay nội dung của chúng tôi. Điều này bao gồm việc kết hợp thông tin mới không có ở lần xuất bản đầu tiên và bất kỳ cập nhật quan trọng nào khác.

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ sự không chính xác nào trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nguồn thông tin dinh dưỡng cập nhật và đáng tin cậy nhất cho bạn.