Tất cả các blog và nghiên cứu  result mdma

"Police Approved" Health and Safety at Music Festivals: Focusing on MDMA and Harm Reduction
Sức khỏe và An toàn "Cảnh sát phê duyệt" tại các Lễ hội Âm nhạc: Tập trung vào MDMA và Giảm thiểu Tác hại
Lễ hội âm nhạc là nơi vui vẻ với rất nhiều âm nhạc và con người. Nhưng đôi khi người...
Understanding MDMA: A Beginner's Guide to Drug Education
Hiểu MDMA: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về giáo dục ma túy
Trong thế giới ngày nay, điều cần thiết là phải có cuộc trò chuyện trung thực và rõ ràng về...
MDMA: A Potential Game Changer in Therapy and Beyond - Looking Ahead to 2024
Viet York
MDMA: Một yếu tố thay đổi trò chơi tiềm năng trong trị liệu và hơn thế nữa - Hướng tới năm 2024
Trong những năm gần đây, cuộc trò chuyện xung quanh MDMA (3,4-Methylenedioxymethamphetamine), thường gắn liền với bối cảnh tiệc tùng,...
Exploring the Potential of MDMA-Assisted Psychotherapy: An In-Depth Look for Beginners
Viet York
Khám phá tiềm năng của liệu pháp tâm lý được hỗ trợ bởi MDMA: Cái nhìn sâu sắc dành cho người mới bắt đầu
Thế giới điều trị sức khỏe tâm thần đang phát triển và một trong những lĩnh vực khám phá thú...
Navigating the Path to Decriminalization: A Beacon of Hope in British Columbia's Drug Crisis
Viet Nguyen
Định hướng con đường phi hình sự hóa: Ngọn hải đăng hy vọng trong cuộc khủng hoảng ma túy ở British Columbia
Giới thiệu: Trong một động thái mang tính đột phá, British Columbia (BC) đã tiến hành việc hợp pháp hóa...
MDMA: A Beacon of Hope for PTSD Sufferers
Viet Nguyen
MDMA: Ngọn hải đăng hy vọng cho những người mắc chứng PTSD
Trong những năm gần đây, cuộc đối thoại xung quanh sức khỏe tâm thần và PTSD (Rối loạn căng thẳng...
MDMA's Rising Stars: A Hopeful Respite for PTSD and a New Wave of Wellness at Mollyverse
Viet Nguyen
Những ngôi sao đang lên của MDMA: Một thời gian nghỉ ngơi đầy hy vọng cho PTSD và một làn sóng sức khỏe mới tại Mollyverse
Trong lăng kính vạn hoa của sức khỏe toàn diện, những con đường độc đáo thường dẫn đến những đột...
Unlocking Neurochemical Gateways: The Promise of MDMA in Combatting PTSD
Viet Nguyen
Mở khóa các cổng hóa học thần kinh: Lời hứa của MDMA trong việc chống lại PTSD
Cuộc đối thoại xung quanh các ứng dụng trị liệu tiềm năng của MDMA, đặc biệt là trong điều trị...
Biden's Psychedelic Openness and MDMA's Potential Path
Viet Nguyen
Sự cởi mở ảo giác của Biden và con đường tiềm năng của MDMA
Nguồn: https://www.aol.com/joe-biden-very-open-mind-231612888.html Trong một tiết lộ gần đây, Frank Biden, em út của Tổng thống Joe Biden, đã chia sẻ...
Exploring MDMA's Potential in Healing PTSD: A Beginner's Guide
Khám phá tiềm năng của MDMA trong việc chữa lành PTSD: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu
Trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần, cuộc thảo luận xung quanh các phương pháp điều trị hiệu quả cho...